Obsługa basenów i fontann

Obsługa basenów kąpielowych

Mycie basenów kąpielowych
Mycie niecek basenów stalowych
Mycie niecek basenów, brodzików, pływalni
Niecka basenu po sezonie zimowym
Dostawa i wymiana złóż filtracyjnych
Dostawa i wymiana złóż filtracyjnych

Baseny to obiekty, na których perfekcyjna czystość powinna być absolutnym priorytetem. Kluczową rolę odgrywa tu utrzymanie właściwych parametów fizykochemicznych wody oraz czystości niecek, rynien przelewowych i tzw. 'stref mokrych' oraz plaż w przypadku pływalni. Dla obiektów zewnętrznych ogromną rolę odgrywa właściwe przygotowanie niecki przed sezonowym uruchomieniem basenu. Staranne doczyszczenie po okresie zimowym ułatwia czuwanie nad jej należytym stanem w trakcie letniej eksploatacji i wpływa tym samym na zmniejszenie ilości stosowanej chemii. Arma ma duże doświadczenie w zakresie mycia niecek basenowych oraz doczyszczania całych budynków krytych pływalni. Zapewniamy również dostawy niezbędnych środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz odkurzaczy basenowych do bieżącego utrzymania czystości niecek.
Oferujemy:

 • kompleksowe mycie niecek basenów odkrytych: stalowych, glazurowanych, foliowych, malowanych żywicami epoksydowymi
 • doczyszczanie pływalni: niecek, plaż, stref mokrych
 • kompleksowe doczyszczanie pobudowlane nowych obiektów, również
  z pozostałości epkosydowych
 • doradztwo w zakresie utrzymania parametrów fizykochemicznych wody basenowej
 • dostwę i wymianę złóż filtrujących
 • dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej ( chlor, regulatory PH, ziemia okrzemkowa )
 • dostwę i serwis odkurzaczy basenowych Delfin

Obsługa fontann

Obsługa fontann
Utrzymanie i serwis fontann
Czyszczenie niecek fontann
Codzienna obsługa fontann

Podobnie jak w przypadku basenów oferujemy naszym klientom pełne wsparcie
w zakresie obsługi fontann. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie umożliwia nam nadzór nad właściwościami fizykochemicznymi wody oraz funkcjonowaniem instalacji obiegu i filtracji wody. Dbamy również o bieżącą czystość fontann w okresie ich pracy - odpowiednio przeszkolony personel codziennie czuwa nad stanem czystości dna niecki, sprawnością układów filtracji wody oraz jej właściwym stanem fizykochemicznym.
Podstawowy zakres prac w zakresie funcjonowania fontann obejmuje:

 • czyszczenie przelewów, dna niecek i koszy ssawnych z różnych odpadów
 • monitorowanie funkcjonowania instalacji filtrujących, atrakcji wodnych
 • monitorowanie parametrów fizykochemicznych wody
 • monitorowanie stanu zbiornika przelewowego i rząpia
 • sprawdzanie funkcjonowania wentylacji i zabezpieczeń elektrycznych
Ponadto zapewniamy:
 • serwis naprawczy instalacji obiegu i filtracji wody
 • serwis atrakcji wodnych ( dysze )
 • dostawę chemii glonobójczej

Usługi obejmujące obsługę basenów oraz fontann oferujemy na terenie całego kraju.

^do góry

Pielęgnacja posadzek

Obsługa fontann i basenów

Mycie elewacji i przeszkleń

Sprzątanie, czyszczenie, doczyszczanie

Sprzątanie przemysłowe

Wynajem maszyn

^do góry